1 miljard kilo voedsel binnen de keten houden; die ambitie staat centraal bij het Circular Food Center.

Dit kennis- en ontmoetingscentrum is gevestigd op de CHV Noordkade in de gemeente Meierijstad. De initiatieven in het centrum dragen bij aan SDG 12.3 van de Verenigde Naties om in 2030 voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden bundelen er hun krachten. Het Circular Food Center is een sleutelproject in de Regio Deal Noordoost Brabant.

Circular Food Center
Logo Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Samen Tegen Voedselverspilling

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling wil samen met gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant en het Rijk, en met al haar stakeholders en dragende organisaties, Nederland tot wereldvoorbeeld maken als het gaat om verspillingsvrije, circulaire voedselketens. Samen Tegen Voedselverspilling is de trekker van het Circular Food Center en haar kantoor is ook gevestigd op de CHV Noordkade.

Partners:

Feiten & Cijfers

Voor feiten & cijfers over voedselverspilling en reststromen, kijk op de website van Samen Tegen Voedselverspilling.

Ladder van Moerman