Activiteiten van het Circular Food Center

Circulaire innovaties in de voedselketen

Grondstoffen in de voedselketen behouden en zo optimaal mogelijk hergebruiken. Ofwel: voedselverspilling tegengaan. Daar draaien alle initiatieven binnen het Circular Food Center om. Het centrum is – online en/of offline – het hart van:

Het ecosysteem van Samen Tegen Voedselverspilling.

Clusters van bedrijven en kennisinstellingen, die innovaties in de praktijk brengen en circulaire business cases ontwikkelen.

Onderwijsprogramma’s in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s samen met het bedrijfsleven.

De jaarlijkse Verspillingsvrije Week (september), met een pakket voor bedrijven en gemeentes om consumenten landelijk te activeren.

MBO- en HBO-Challenges tegen voedselverspilling.

Activiteiten gericht op scholieren en studenten.

Hybride leer-werkomgeving in The Chocolate Factory.

Unieke systeemaanpak

In het Circular Food Center bundelen bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden hun krachten. Een unieke, systemische en gecombineerde aanpak staat centraal, gericht op vier actielijnen:

Actielijn 1 Circular Food Center
Actielijn 2 Circular Food Center
Actielijn 3 Circular Food Center
Actielijn 4 Circular Food Center

Voor meer informatie over de vier actielijnen, check de website van Samen Tegen Voedselverspilling.

Verschillende clusters

Op dit moment werken er twee clusters van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden actief samen rondom specifieke uitdagingen.