Activiteiten van het Circular Food Center

Circulaire innovaties in de voedselketen

Grondstoffen behouden en zo optimaal mogelijk hergebruiken. Ofwel: voedselverspilling tegengaan. Daar draaien alle initiatieven binnen het Circular Food Center om. Het centrum is – online en/of offline – het hart van:

Het ecosysteem van Samen Tegen Voedselverspilling.

Clusters van bedrijven en kennisinstellingen, die innovaties in de praktijk brengen en circulaire business cases ontwikkelen.

Onderwijsprogramma’s in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s samen met het bedrijfsleven.

De jaarlijkse Verspillingsvrije Week (september), met een pakket voor bedrijven en gemeentes om consumenten landelijk te activeren.

Jaarlijkse MBO-challenge tegen voedselverspilling.

Activiteiten gericht op scholieren en studenten.

Unieke systeemaanpak

In het Circular Food Center bundelen bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden hun krachten. Een unieke, systemische en gecombineerde aanpak staat centraal, gericht op vier actielijnen:

Actielijn 1 Circular Food Center
Actielijn 2 Circular Food Center
Actielijn 3 Circular Food Center
Actielijn 4 Circular Food Center

Voor meer informatie over de vier actielijnen, check de website van Samen Tegen Voedselverspilling.

Reststromen in circulaire eiwitketen

De kringloopkarbonade of het verspillingsvrije ei: twee voorbeelden van circulaire ketenconcepten waaraan een eerste cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat werken binnen het Circular Food Center. Doel is een circulaire dierlijke eiwitketen, waarin reststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen kunnen deze voedselresten weer “upcyclen” tot een dierlijk eiwitproduct voor humane consumptie, zoals vlees of eieren. Alleen wanneer reststromen op grotere schaal worden omgezet in diervoer, wordt de ambitie om voedselverspilling in Nederland jaarlijks met 1 miljard kilo te halveren haalbaar. Om meerdere redenen is een circulaire dierlijke eiwitketen wenselijk. Veevoer gemaakt van voedselresten heeft een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer leidt ook tot minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van biodiversiteit, minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Voor meer informatie, download hier het Position Paper van Samen Tegen Voedselverspilling
‘Het onverkochte saucijzenbroodje terug de voedselketen in. Op naar een circulaire eiwitketen.’

Kringloopkarbonade of verspillingsvrij ei

Het cluster van het Circular Food Center wil dit verhaal op de markt brengen in de vorm van waardevolle producten. Een kringloopkarbonade op de menukaart of een verspillingsvrij ei in het supermarktschap: het moet aantrekkelijk voor consumenten en financieel haalbaar voor bedrijven worden. Ook thema’s als voedselveiligheid en dierenwelzijn spelen daarbij een rol.

In het cluster werken bedrijven uit de hele keten samen aan business modellen om onderscheidende, circulaire producten via supermarkten, speciaalzaken of het out-of-home kanaal aan te bieden. Ze willen innovaties opschalen om kringlopen te sluiten en werken aan een aantrekkelijk circulair verdienmodel voor alle ketenpartners.

Deelnemers

Deelnemers aan het cluster bij de start zijn: Boer Ruud, Darling Ingredients, Kipster, Nevedi, Nijsen company, Oranjehoen, Rabobank, Smits Bron van Energie, LOOOP en de gemeente Meierijstad, de provincies Noord-Brabant en Limburg en Wageningen University & Research. Samen Tegen Voedselverspilling speelt, als trekker van het Circular Food Center, een coördinerende rol.