Verspillingsvrije broodketen

Van graankorrel tot broodtrommel

Oogsten, bakken, verpakken en vervoeren: er zit veel energie in ons brood. Toch worden er in Nederland dagelijks nog 700.000 broden per dag teveel gebakken. Ongeveer de helft daarvan wordt verspild door consumenten thuis, maar ook in de keten valt nog winst te halen. Bijvoorbeeld bij supermarkten, waar 8% van het brood retour gaat en wordt verwerkt tot veevoer. Een cluster van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden wil hier, onder de vlag van het Circular Food Center, iets doen. Zij gaan werk maken van een efficiëntere broodketen, van graankorrel tot broodtrommel, door retourstromen te voorkomen.

Voor meer informatie, download hier het Position Paper van Samen Tegen Voedselverspilling
‘Het onverkochte saucijzenbroodje terug de voedselketen in. Op naar een circulaire eiwitketen.’

Voorkomen en verwaarden van retourstromen in de broodsector

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Er bestaan al veel oplossingen voor een efficiënte broodketen: van de inzet van data om precies genoeg te bakken tot de verkoop van vers ingevroren brood. Om nog meer impact te maken, willen we de spelregels veranderen, met de focus op retourstromen voorkomen. Denk aan het maken van andere afspraken in de keten of de inrichting van het winkelschap. De samenwerkende partijen uit het cluster willen bestaande oplossingen schaalbaar maken, mét een goed verdienmodel.”

Deelnemers

Deelnemers bij de start van het cluster zijn: Amarant Bakkers, Bakkerij Fuite, European Bakery Innovation Centre (EBIC) van Sonneveld en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). De stichting Samen Tegen Voedselverspilling is kartrekker.

Werkt jouw bedrijf ook in de broodketen en wil je deelnemen aan het cluster om samen een positieve impact te maken op het klimaat? Neem dan contact op via office@samentegenvoedselverspilling.nl.