Verspillingsvrije brood- en banketketen

Van graankorrel tot broodtrommel

Oogsten, bakken, verpakken en vervoeren: er zit veel energie in ons brood en banket. Toch worden er in Nederland dagelijks nog 700.000 broden per dag teveel gebakken. Ongeveer de helft daarvan wordt verspild door consumenten thuis, maar ook in de keten valt nog winst te halen. Bijvoorbeeld bij supermarkten, waar circa 8% van het brood retour gaat en wordt verwerkt tot veevoer. Ook in de categorie banket vindt veel verspilling plaats. Een cluster van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden wil hier, onder de vlag van het Circular Food Center, iets doen. Ze werken aan een efficiëntere brood- en banketketen, van graankorrel tot broodtrommel, door retourstromen te voorkomen.

Voor meer informatie, download hier het Position Paper van Samen Tegen Voedselverspilling
‘Het onverkochte saucijzenbroodje terug de voedselketen in. Op naar een circulaire eiwitketen.’

Voorkomen en verwaarden van retourstromen in de brood- en banketsector

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Er bestaan al veel oplossingen voor een efficiënte brood- en banketketen: van de inzet van data om precies genoeg te bakken tot de verkoop van vers ingevroren brood. Om nog meer impact te maken, willen we de spelregels veranderen, met de focus op retourstromen voorkomen. Denk aan het maken van andere afspraken in de keten of de inrichting van het winkelschap. De samenwerkende partijen uit het cluster willen bestaande oplossingen schaalbaar maken, mét een goed verdienmodel.”

Deelnemers

Deelnemers bij de start van het cluster zijn: Amarant Bakkers, Bakkerij Fuite, De Graaf Bakeries, European Bakery Innovation Centre (EBIC) van Sonneveld, Het Bankethuis, Incubaker, de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), Prepain, QING Forward Engineering, Royal Kaak, Royal Koopmans en Topbakkers. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling is kartrekker.

Werkt jouw bedrijf ook in de broodketen en wil je deelnemen aan het cluster om samen een positieve impact te maken op het klimaat? Neem dan contact op via office@samentegenvoedselverspilling.nl.