Circulaire dierlijke eiwitKETEN

Reststromen in circulaire eiwitketen

De kringloopkarbonade of het verspillingsvrije ei: twee voorbeelden van circulaire ketenconcepten waaraan een eerste cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat werken binnen het Circular Food Center. Doel is een circulaire dierlijke eiwitketen, waarin reststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt tot diervoer. Varkens en kippen kunnen deze voedselresten weer “upcyclen” tot een dierlijk eiwitproduct voor humane consumptie, zoals vlees of eieren. Alleen wanneer reststromen op grotere schaal worden omgezet in diervoer, wordt de ambitie om voedselverspilling in Nederland jaarlijks met 1 miljard kilo te halveren haalbaar. Om meerdere redenen is een circulaire dierlijke eiwitketen wenselijk. Veevoer gemaakt van voedselresten heeft een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer leidt ook tot minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van biodiversiteit, minder afhankelijkheid van de wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem met genoeg goed voedsel voor iedereen.

Voor meer informatie, download hier het Position Paper van Samen Tegen Voedselverspilling
‘Het onverkochte saucijzenbroodje terug de voedselketen in. Op naar een circulaire eiwitketen.’

Kringloopkarbonade of verspillingsvrij ei

Het cluster van het Circular Food Center wil dit verhaal op de markt brengen in de vorm van waardevolle producten. Een kringloopkarbonade op de menukaart of een verspillingsvrij ei in het supermarktschap: het moet aantrekkelijk voor consumenten en financieel haalbaar voor bedrijven worden. Ook thema’s als voedselveiligheid en dierenwelzijn spelen daarbij een rol.

In het cluster werken bedrijven uit de hele keten samen aan business modellen om onderscheidende, circulaire producten via supermarkten, speciaalzaken of het out-of-home kanaal aan te bieden. Ze willen innovaties opschalen om kringlopen te sluiten en werken aan een aantrekkelijk circulair verdienmodel voor alle ketenpartners.

Deelnemers

Deelnemers aan het cluster zijn: Boer Ruud, Darling Ingredients, FeedValid, Kipster, Kwaliflex, Looop, Nevedi, Nijsen company, Oranjehoen, Schothorst Feed Research, Smits Bron van Energie, Vitalvé, Zonvarken en de gemeente Meierijstad, het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Noord-Brabant en Limburg, Rabobank en Wageningen University & Research. Werkt jouw bedrijf ook aan de circulaire dierlijke eiwitketen en wil je deelnemen aan het cluster om samen een positieve impact te maken op het klimaat? Neem dan contact op via office@samentegenvoedselverspilling.nl.

Ontwikkelingen cluster-deelnemers